česky    slovensky    anglicky

20 let po rozdělení Československa jsme odlišní či stejní?


Název projektu: Are We the Same or Different after Twenty Years of Independence?

Období: září 2013 - březen 2014

Číslo projektu: 133

Partneři: OA a VOŠ Příbram, Česká republika

               Súkromná obchodná akadémia Žiar nad Hronom, Slovenská republika

ACES  je sít´středoevropských škol, která byla založena v roce 2006 rakouskou nadací Erste Foundation ve spolupráci s Interkulturním centrem, Vídeň. V roce 2009 se do partnerství přidala slovenská vzdělávací organizace Včelí Dom a společně podporují výměnné pobyty a mezinárodní spolupráci mladých lidí a učitelů ve střední Evropě. Každý rok je vyhlášeno nové projektové téma, v letošním roce mohly školy předkládat projekty na téma:

“I and the others: Discovering diversity around and within me”  - "Já a ostatní: Objevování diverzity kolem mě"

Obchodní akademie Příbram bude realizovat projekt s partnerskou školou na Slovensku a tématem bude různorodost, rozmanitost, rozdílnost či odlišnost života v Čechách a na Slovensku. Češi a Slováci od roku 1918 do roku 1993 žili v jednom společném státě. Jak dnes mladí lidé vidí a chápou toto společné soužití? Připadá jim, že jsme stejní, nebo se již v mnohém lišíme? Potřebujeme anglický jazyk, abychom se spolu dorozuměli? V průběhu projektu se budeme zaměřovat na konkrétní témata a analyzovat je ve vybraných předmětech vždy po dobu jednoho měsíce. Součástí projektu je i vzájemná návštěva partnerských škol.

Projektové aktivity:

Zahajovací setkání - Bukurešt´, Rumunsko -  30. 9. - 4. 10. 2013

Projektová schůzka v Příbrami - 11. 11. - 15. 11. 2013

Workshop - diverzita v naší škole - 19. 12. 2013

Projektová schůzka v Žiaru nad Hronom - 24. - 28. 2. 2014

Workshop - Migrace - 17. 3. 2014

Účast na veletrhu fiktivních firem - 2. - 3. 4. 2014

Závěrečná konference, Senec, Slovensko - 1. 4. - 4. 4. 2014

Výstupy a výslekdy projektu v jednotlivých předmětech:


anglický jazyk   český jazyk     občanská nauka    ekonomika    zeměpis    dějepis


Prezentace projektu v médiích:
Články publikované v Periskopu a Příbramském deníku, říjen 2013
Článek publikovaný ve zpravodaji radnice města Příbram Kahan, říjen 2013
Prezentace projektu na stánkách ACESu
Rozhovor odvysílaný českým rozhlasem plus 16. 11. 2013
Článek ve zpravodaji města Příbram Kahan, prosinec 2013
Článek v Příbramském deníku, 25. 1. 2014
Článek v Příbramském deníku, 6. 3. 2014
Studenti z obchodky reprezentovali republiku v mezinárodním projektu, Příbramský deník 8. 4. 2014