česky    slovensky    anglicky

Veletrh fiktivních firem

OA na mezinárodním veletrhu

Při únorovém pobytu na Slovensku dostala OA a VOŠ Příbram nabídku zúčastnit se veletrhu fiktivních firem v partnerské škole v Žiari nad Hronom. Studenti třetích ročníků se této příležitosti okamžitě chytili. Zahájili přípravy na vylepšení svého prodejního stánku, vypilovali prezentaci, zdokonalili katalog. Slogan, katalog a prezentaci poslali na Slovensko s předstihem, aby mohly být včas vyhodnoceny. A sami vyrazili na cestu 2. 4. 2014. Zelenou dostaly dvě firmy – Magic Weddings zabývající se svatbami na klíč a RE-FRESH prodávající nealkoholické nápoje. Šesti studentům dělaly doprovod Ing. Jitka Štefanová a Ing. Marie Kubátová.

Na Slovensko přijeli v odpoledních hodinách, tak se akorát ubytovali a prohlédli si město. Druhý den ráno už je čekala tvrdá práce. Museli si připravit prodejní stánek a zahájit vlastní prodej. V konkurenci 45 firem se měli co otáčet. Ale přesto si stihli i prohlédnout konkurenční firmy a sledovat, jak to jiní studenti dělají, aby získali nové poznatky a zkušenosti. Na závěr proběhlo vyhlášení vítězů. A ani tady se naše firmy neztratily. Firma Magic Weddings získala 3. místo za slogan, tedy další úspěch této firmy! Gratulujeme!

Mgr. Iva Čápová

  

 

ZPĚT